Hændelsesrapport - Højbogaard Transport

Her skal du udfylde alle informationer omkring den hændelse du har været ude for.

Generelt

Ulykkesbeskrivelse

Herunder beskrives alt om hændelsen

Ja
Nej

Ulykkessted

Beskriv her hvor skaden er sket